W związku z informacją otrzymaną od Wykonawcy przebudowy ulicy Sikorskiego w Słupcy informujemy,

że od dnia 31.07.2019 r., zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

parkingi znajdujące się w zasięgu placu budowy nie będą dostępne.

(oznaczone na załączonym rys.)

2019 07 24Plan organizacji ruchu03 ark 2 1