Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.), Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy

od dnia 14.06.2021 r. przywraca możliwość bezpośredniej obsługi,

z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, co oznacza możliwość osobistego załatwiania spraw w Urzędzie.

Obsługa klientów odbywać się będzie z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności mających zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i obsługiwanym osobom, w tym obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klienta na holu, stosowanie się przez klienta i pracownika do nakazu zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi na obsługę, ograniczenie ilości osób obsługiwanych na poszczególnych stanowiskach.

Na terenie Urzędu obowiązuje ograniczenie liczby klientów. W związku z tym liczba klientów przebywających jednocześnie w Urzędzie będzie koordynowana przez pracowników Urzędu.

Przywrócona została możliwość bezpośredniej rejestracji / wyrejestrowań / wydawania zaświadczeń z zachowaniem ograniczonej ilości osób tj. 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi.

Obsługa wizyt mających na celu potwierdzenie gotowości będzie przywracana w terminie późniejszym.

Przed wejściem do Urzędu znajduje się skrzynka podawcza, do której klienci mogą wrzucać dokumenty, które otwierane są codziennie.

Mając na uwadze wysokie ryzyko zakażenia koronawirusem podczas bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, nadal rekomendujemy kontakt poprzez:

  • pup@pup-slupca.pl
  • serwis: praca.gov.pl
  • platforma: e-PUAP

Dla Państwa dyspozycji pozostają również numery telefonów:

  • 63 275 14 44
  • 882 360 328
  • 665 037 018
  • 781 273 527
  • 781 470 052
  • 530 039 629

Z poważaniem,
Dyrektor PUP w Słupcy Mirosław Chudziński