KOMUNIKAT GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W POZNANIU

W całej Polsce rozpoczął się Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada 2020 r. To jedyne pełne badanie rolnicze, które przeprowadzane jest co 10 lat we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo. Służą one władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych, a także do tworzenia krajowej polityki rolnej i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

Spis rolny przeprowadzany jest w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Udział w spisie jest obowiązkowy, a podstawową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet, czyli udzielanie odpowiedzi na pytania poprzez aplikację internetową, dostępną pod adresem https://spisrolny.gov.pl.

Realizując zadania w ramach promocji i popularyzacji  Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zwracam się z prośbą
o udostępnienia na stronach internetowych starostwa załączonych materiałów informacyjnych i graficznych, zawierających podstawowe informacje dot. PSR 2020.

Informuję ponadto, że na Facebooku funkcjonuje fanpage Urzędu Statystycznego w Poznaniu @UrzadStatystycznywPoznaniu, na którym zamieszczane są informacje dot. spisu rolnego, aktualnie prowadzonych działań oraz materiały promocyjne, konkursy dla użytkowników gospodarstw rolnych, mieszkańców gmin, itp. Zachęcamy zatem do obserwowania naszego profilu i udostępniania zamieszczanych na nim treści na Państwa profilach FB.

pismo dot. PSR_zał