W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz mając na uwadze dobro naszych mieszkańców, Starosta Słupecki informuje, że od 20 października 2020 r. do  odwołania porady nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu umówienia się na zdalną poradę nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatanego poradnictwa obywatelskiego należy najpierw dokonać zgłoszenia telefonicznego od poniedziałku do piątku pod nr telefonu 63 275 86 06, w godzinach od 9.00 do 13.00

Beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego anonimową opinię można przekazać na adres: Starostwo Powiatowe w Słupcy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca lub przesyłając na adres e-mail: srodowisko@powiat-slupca.pl