Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupcy podaje aktualny adres e-mail do korespondencji: inspektorat@pinb-slupca.pl
Jednocześnie informujemy, iż wszystkie aktualne informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej:  http://www.pinb-slupca.pl/

Zmianie uległy dotychczasowe numery kontaktowe do PINB w Słupcy:

Referent: 786 964 431  (sprawy ogólne/sekretariat)
Tomasz Krukowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: 601 530 818
Inspektorzy: 512 079 977

Dotychczasowe stacjonarne numery telefonów (63 275 86 04, 63 275 86 05 oraz 63 275 44 87) zostały zlikwidowane.