Na posiedzeniu (18.12.) Zarząd Powiatu Słupeckiego zadecydował o dokonaniu zmian w projekcie przyszłorocznego budżetu. Trafią one pod obrady Rady Powiatu w styczniu. Nowe regulacje prawne z dnia 15 grudnia br. dają radom gminnym i powiatowym, możliwość uchwalania budżetów do 31 marca przyszłego roku. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na przygotowanie przez skarbnika powiatu autopoprawki do uchwały budżetowej, która uwzględniać będzie dotację w wysokości 15 mln zł, pozyskaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie będzie również konieczności uruchamiania obligacji skarbowych na pokrycie deficytu.