Komunikat Starosty Słupeckiego

z 3 listopada 2020 r.

W związku ze znacznym wzrostem zakażeń wirusem COVID-19 oraz § 24a rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1917) Starostwo Powiatowe w Słupcy czynne jest w dotychczasowych godzinach pracy od godz. 730 do godz. 1530.

Następuje zmiana godzin obsługi Klientów w Wydziale Komunikacji – od godz. 730 do godz. 1530 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Bezpośrednia obsługa Klientów odbywa się za pośrednictwem okienka przy głównych drzwiach do budynku starostwa przy ul. Poznańska 20. Wszelkie wnioski są do pobrania przy wejściu do starostwa oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Słupcy w zakładce Biuro Obsługi Klienta.

Wnioski i dokumentację obejmującą poszczególne sprawy należy:

  • wysyłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca;
  • wrzucać do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Słupcy przy ul. Poznańskiej 20;
  • przesłać poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail powiat@powiat-slupca.pl,
  • kierować za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

Bezpośrednia obsługa odbywa się za pośrednictwem okienka w Biurze Obsługi Klienta przy głównych drzwiach do budynku starostwa przy ul. Poznańska 20, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

W uzasadnionych przypadkach i po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty we właściwej komórce organizacyjnej, za zgodą kierownika tej komórki, możliwa jest obsługa klienta wewnątrz budynku.

W przypadku wejścia do budynku klienci mają obowiązek dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu oraz przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności regulujących konieczność zachowania dystansu od innych osób oraz zakrywania ust i nosa.

Szczegółowe pytania prosimy kierować bezpośrednio do pracowników poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Słupcy dostępnych pod numerami telefonów widocznymi poniżej oraz w zakładce KONTAKTY:

Biuro Obsługi Klienta – telefon: 63 275 86 50

Sekretariat – telefon: 63 275 86 00

Sekretarz Powiatu – telefon: 63 275 86 33

Wydział Komunikacji – telefon: rejestracja – 63 275 86 36, prawa jazdy – 63 275 86 38

Wydział Geodezji – telefon: 63 275 86 24, 63 275 86 49

Wydział Architektury i Budownictwa – telefon: 63 275 86 74, 63 275 86 73

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – telefon: 63 275 86 06

Wydział Gospodarki Nieruchomościami – telefon: 63 275 86 18

Wydział Organizacyjny – telefon: 63 275 86 16

Wydział Księgowości – telefon: 63 275 86 39

Wydział Oświaty i Promocji – telefon: 63 275 86 02, 63 274 22 15/16

Wydział Spraw Społecznych – telefon: 63 275 86 51

Biuro Rady i Zarządu Powiatu – telefon: 63 275 86 01

Biuro Kontroli – telefon: 63 275 86 12

Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych  – telefon: 63 275 86 31

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – telefon: 63 275 86 25

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – telefon: 63 275 86 46

Inspektor Ochrony Danych – telefon: 63 275 86 72

Stanowisko Planowania i Realizacji Budżetu  – telefon: 63 275 86 40

Stanowisko Kadr i Płac – telefon: 63 275 86 10

Korespondencja zwrotna będzie dostarczana za pośrednictwem poczty na wskazany adres.

Odwołuje się wszelkie posiedzenia Komisji stałych.

Otwieranie publiczne przetargów zostają zawieszone.

Starosta i Wicestarosta przyjmują interesantów w poniedziałki po wcześniejszym umówieniu telefonicznym za pośrednictwem Sekretariatu.

Powyższe uregulowania mają na celu ochronę naszych klientów i pracowników Starostwa.

Za utrudnienia bardzo Państwa przepraszamy.

 

starosta słupecki

/-/ Jacek Bartkowiak