Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”,

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” 2016-2023 na zadania, zgodne z zakresem tematycznym przedsięwzięć:

  •  1.2 LSR tj.: „Kształtowanie oferty i promocja dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru LGD S-UN”

(więcej informacji na stronie internetowej: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-4-2019-g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/ )

  • 3.1 LSR tj.: „Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

(więcej informacji na stronie internetowej: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-5-2019-g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/ )

  • 3.2 LSR tj.: „Realizacja inicjatyw związanych z pielęgnowaniem oraz zachowaniem lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”

(więcej informacji na stronie internetowej: http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-6-2019-g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/ )

  • 3.3 LSR tj.: Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym w zakresie ochrony środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu, a także zwiększeniu wewnętrznej spójności społecznej obszaru”

(więcej informacji na stronie internetowej:  http://unianadwarcianska.pl/ogloszenie-nr-7-2019-g-naboru-wnioskow-o-powierzenie-grantow/ )