Odpowiedź na publikację artykułu oraz liczne komentarze w mediach elektronicznych, dotyczące Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupcy:

W czasie trwającej pandemii koronawirusa w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Słupcy przyjęliśmy zasadę, że bezpośrednia obsługa Klientów będzie możliwa wyłącznie poprzez wcześniejszą telefoniczną rezerwację. Ograniczenia wprowadziliśmy, aby uniknąć sytuacji, w której w jednym miejscu i o jednej porze, w sali operacyjnej, gromadzi się większa liczba osób. Wydział komunikacji jest jedną z najbardziej obleganych komórek starostwa powiatowego. Każdego roku załatwia tysiące spraw związanych z obsługą właścicieli pojazdów oraz przedsiębiorców. Dziennie obsługuje ponad 100 spraw.

Należy mieć na względzie, że nie wszystkie czynności w Wydziale Komunikacji trzeba załatwiać osobiście. Jedną z nich jest zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu. Tej czynności można dokonać za pomocą elektronicznej platformy ePUAP. Wówczas dowodem przedłożenia stosownej dokumentacji (elektronicznego zawiadomienia i skanu albo zdjęcia dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu) przez Klienta jest elektronicznie generowane potwierdzenie odbioru zawiadomienia przez Urząd. Na dalszym etapie, zawiadomienia są analizowane przez pracowników Wydziału i wprowadzane do Centralnej Ewidencji Pojazdów.  Zgłoszenie nabycia, czy też zbycia pojazdu można dokonać również za pomocą  poczty elektronicznej (e-mail),  a także poczty tradycyjnej – wysyłając do urzędu wypełniony formularz zawiadomienia i dołączając kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności pojazdu. Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu ma zastosowanie do tych pojazdów, które posiadają już polskie tablice rejestracyjne.

Co ważne, w razie braku możliwości rejestracji pojazdu uprzednio zarejestrowanego w Polsce, aby uniknąć ustawowej kary finansowej, wystarczy zawiadomić o jego nabyciu. To czynność nieodpłatna.

Należy wiedzieć, że wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu nie jest możliwe do wykonania za pomocą platformy ePUAP, gdyż Klient musi przesłać wniosek o wyrejestrowanie, oryginał zaświadczenia o demontażu i dowód uiszczenia opłaty skarbowej, a jednocześnie zdać do Wydziału Komunikacji dokumenty pojazdu (dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu, jeżeli została wydana), jak również tablice rejestracyjne. Niestety tablic ani dokumentów nie da się fizycznie wysłać ePUAPem, ale można to uczynić za pomocą poczty tradycyjnej, do czego Państwa zachęcamy.

Merytorycznego sprawdzenia przez upoważnionego pracownika oraz wprowadzenia do systemu CEPiK wymagają jednocześnie m.in. zawiadomienia o nabyciu bądź zbyciu pojazdu, które w znacznej ilości napływają do Wydziału Komunikacji poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Od 4 grudnia 2020 r. w życie weszła regulacja, która stanowi, że tzw. wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu w przypadku braku miejsca na kolejne wpisy z okresowych badań technicznych, będzie dokonywana w sytuacji, gdy właściciel pojazdu sam wyrazi wolę takiej wymiany. A zatem znika obowiązek „wyrabiania” nowego dowodu rejestracyjnego, kiedy zabraknie w nim miejsc na kolejne pieczątki stawiane przez diagnostę.

Klienci Wydziału Komunikacji słupeckiego starostwa bardzo często wybierają kontakt telefoniczny, aby umówić wizytę i osobiście załatwić swoje sprawy. Pracownice wydziału obsługujące jednocześnie linie telefoniczne oraz umówionych klientów, a także wprowadzające dane do systemów, nie są w stanie zabezpieczyć płynnej obsługi połączeń jednocześnie. Połączenie wymaga więc cierpliwości i nierzadko kilkakrotnych prób kontaktu z wydziałem. Warto również mieć na uwadze, że zakres spraw realizowanych w Wydziale Komunikacji jest dość szeroki i zróżnicowany, a każdy klient wymaga indywidualnego podejścia. Nie ma więc jednakowego czasu obsługi dla wszystkich.

Aby usprawnić pracę spowodowaną dużą ilością wykonywanych przez klientów telefonów, do wydziału kierowane są, w miarę możliwości, osoby odbywające staż w urzędzie. Okresowo, pozwala to uniknąć większych problemów z komunikacją, ale nie jest rozwiązaniem całkowicie wolnym od wad. Ponadto pracujące w WK panie, również mają prawo do urlopu, zdarza im się chorować, czy tak jak ostatnio, przebywać na kwarantannie.

Obsada kadrowa jest wtedy jeszcze mniejsza, co wpływa na sprawność obsługi. Obecna sytuacja sprawia, że są one często obiektem niewybrednych ataków i komentarzy, choć w żaden sposób nie są winne zaistniałych okoliczności. Apelujemy o wyrozumiałość i cierpliwość, a także o nieodkładanie załatwiania spraw na ostatnią chwilę.