Starosta powiatu słupeckiego informuje,

że mając na celu poprawę jakości obsługi klientów,

z dniem 1 września 2019 r.,

uruchamia pilotażowo stanowisko w Wydziale Komunikacji i Transportu

ds. rejestracji pojazdów – pokój nr 7,

dedykowane dla przedsiębiorców, komisów i biur usług celnych.