Szanowni Państwo,

przekazujemy aktualne informacje z ZUS na temat rozwiązań Tarczy Antykryzysowej oraz dodatkowych zasiłków opiekuńczych.

Dodatkowo informuję, że dziś (7 maja 2020 r.) na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS udostępniliśmy:

nową wersję wniosku dla osób ubiegających się o:

·         świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),

nowe wnioski dla osób ubiegających się o:

·         odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),

·         zawieszenie spłaty umowy (wniosek RDS),

·         świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-DK).

·         świadczenie postojowe za kolejny okres dla umów cywilnoprawnych (wniosek RSP-CK).

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) w nowej wersji (według zasad Tarczy 2.0) zostanie udostępniony na PUE ZUS wkrótce. Nie trzeba jednak czekać do tego momentu z jego złożeniem przez PUE ZUS. Można skorzystać z wniosku, który jest aktualnie dostępny na portalu. W tym wniosku, płatnik, który zgłosił do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jest płatnikiem – spółdzielnią socjalną, w części II wniosku powinien wypełnić pkt. 1.

Zachęcam też do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej www.zus.pl