Serdeczne wyrazy współczucia i szczerego żalu, z powodu śmierci Naszego Drogiego Przyjaciela –

Franciszka  Bartkowiaka i Taty Pana Starosty Powiatu Słupeckiego, składamy:

Panu Staroście Jackowi Bartkowiakowi i Jego Rodzinie oraz Najbliższym.

 

       Powiatowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Staroście Słupeckim

                                                                                   mjr Tadeusz Janas „Znicz”