W Sali Opackiej Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie odbywa się dwudniowa (06-07.09.) konferencja pn. „Praktyczne aspekty zwalczania zagrożeń przeciwko dziedzictwu kulturowemu na tle lokalnych uwarunkowań archeologiczno-sakralnych – MAŁE OJCZYZNY”.
 
Konferencję zorganizowała Komenda Powiatowa Policji w Słupcy oraz Stowarzyszenie „Bezpieczny Powiat Słupecki” przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.
 
W sympozjum biorą udział m.in. eksperci z dziedziny zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom, archeolodzy, przedstawiciele organów ścigania i samorządowcy. Wśród nich Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i wicestarosta Czesław Dykszak.
 
Konferencję otworzył ks. dr hab. Mariusz Chamarczuk, przełożony lądzkich salezjanów.
Pierwszy wykład jakiego wysłuchali zebrani dotyczył praktycznych aspektów współpracy służb konserwatorskich z organami ścigania. Prelegentem była Agnieszka Szymczyk – Główny specjalista ds. wywozu zabytków za granicę i zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom z Wydziału ds. Kontroli i Nadzoru Konserwatorskiego Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN.