Wydatki inwestycyjne powiatu słupeckiego w ciągu ostatnich 4 lat były tematem wczorajszej (01.06.) konferencji prasowej zorganizowanej przez Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki.
 
Gościem spotkania był poseł Zbigniew Dolata i radny powiatu Bogdan Kukulski.
 
Wielomilionowe inwestycje powiatu to przede wszystkim modernizowana, a także budowana od podstaw sieć drogowa, na którą środki finansowe w większości pochodzą z funduszy państwowych, ale też z budżetu powiatu i w przypadku niektórych dróg przy wsparciu finansowym gmin. Ponadto dzięki staraniom Zarządu Powiatu dokończono budowę, wyposażono i uruchomiono nową część szpitala, a także przeniesiono Dom Dziecka z Kosewa do Strzałkowa.
 
Podczas konferencji starosta poinformował również o wygaśnięciu obowiązywania rozporządzenia dotyczącego wyznaczenia strefy ochronnej wokół Jeziora Powidzkiego w związku z pojawieniem się wirusa ptasiej grypy. Obecnie na terenie powiatu nie ma zagrożeń z tym związanych, odnotowano jednak ognisko w powiecie gnieźnieńskim. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez odpowiednie służby.
 
Tekst i zdjęcia: Biuro Promocji i Strategii Starostwa Powiatowego w Słupcy.