Z dniem dzisiejszym (22.11.) upływa termin zakończenia prac przy rozbudowywanej drodze powiatowej na odcinku Jaroszyn – Ląd. Wykonawca powinien dziś złożyć oficjalne pismo do zarządcy drogi o zakończeniu robót.

Kolejnym etapem będą techniczne procedury odbiorowe, podczas których zamawiający dokona oceny czy zadanie zostało należycie wykonane, czy też obarczone jest wadami, które wymagają poprawy. Procedura odbiorowa to nie tylko wykonanie robót drogowych zgodnie z projektem i zasadami sztuki budowlanej, ale także skompletowanie i przedstawienie dokumentów pozwalających zamawiającemu na weryfikację prawidłowości wykonania robót drogowych.

Po zakończeniu odbiorów przebudowany odcinek zostanie oficjalnie oddany do użytku. Niemniej, już od dzisiaj można korzystać z tego fragmentu drogi bez ograniczeń i obaw o mandat. Oznakowanie informujące o robotach drogowych zostało już zdemontowane, podobnie jak znaki z informacją o objazdach.