W Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyło się wczoraj (04.10.) uroczyste podsumowanie etapu regionalnego i wojewódzkiego XVIII Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021”.

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent RP Andrzej Duda, etapowi wojewódzkiemu patronował wojewoda Michał Zieliński.

Wczorajsze wydarzenie było okazją do wręczenia honorowej odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego” Oddziałowi Regionalnemu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Poznaniu. Przypomnijmy, że na jednej z sierpniowych sesji radni powiatu słupeckiego przyjęli uchwałę o nadaniu odznaczenia za dotychczasową dobrą współpracę ze Starostwem Powiatowym, szczególnie podczas organizacji dorocznych Dożynek Powiatowych oraz działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Powiatowe odznaczenie wręczył starosta Jacek Bartkowiak, a w imieniu OR KRUS w Poznaniu odebrał je dyrektor oddziału Łukasz Grabowski.

W Wielkopolsce do XVIII edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zgłoszono 101 gospodarstw indywidualnych prowadzonych przez osoby ubezpieczone w KRUS, w całym kraju było ich 906. Etap wojewódzki poprzedzony był eliminacjami na etapie regionalnym, podczas którego zgłoszone gospodarstwa oceniało pięć regionalnych Komisji Konkursowych. Wybrały one po 3 laureatów oraz przyznały wyróżnienia. Następnie dokumentacja zwycięskich gospodarstw w etapie regionalnym przekazywana była do wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

Przy ocenie każdego z gospodarstw komisje, zgodnie z regulaminem, brały pod uwagę szereg kryteriów, w tym:

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

– wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

– stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

– rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,

– estetyka gospodarstw.

Oceniający najwyżej sklasyfikowali gospodarstwo Anny i Krystiana Jakóbczaków z miejscowości Mąkoszyce w powiecie ostrzeszowskim, którzy na 40-ha gruntów własnych i 83-ha dzierżawy prowadzą  hodowlę bydła i trzody chlewnej. Oprócz pierwszego miejsca w województwie, Państwo Jakóbczak są również laureatami wyróżnienia Głównego Inspektora Pracy w etapie centralnym „Za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym”. Drugie miejsce w Wielkopolsce zajęli Violetta i Marian Krzekotowscy z miejscowości Ochla w powiecie gostyńskim, a miejsce trzecie – Maximilian Reitzig ze Stefanowa w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim.

Na liście laureatów etapu wojewódzkiego znaleźli się również Paweł i Katarzyna Duda z miejscowości Wojnowice w powiecie nowotomyskim oraz Anna i  Norbert  Sieczka z Kawnic Kolonii w powiecie konińskim, zajmując odpowiednio czwarte i piąte miejsce.

Laureaci i wyróżnieni w poznańskim Etapie Regionalnym:

III miejsce – Karolina i Bartosz  Śniadeccy z miejscowości Mieleszyn, powiat gnieźnieński.

II miejsce – Danuta i Jacek Wielińscy z miejscowości Sulęcin, powiat średzki.

I miejsce – Katarzyna i Paweł Duda z miejscowości Wojnowice, powiat nowotomyski.

Dawid Kaźmierczak z miejscowości Mierzewo, powiat gnieźnieński.

Henryk Bajer z miejscowości Nowy Dwór, powiat nowotomyski.

Magdalena  i Michał Jaśkowiakowie z miejscowości Sulęcin, powiat średzki.