Zarząd Powiatu Słupeckiego podczas dzisiejszego (30.03.) posiedzenia wysłuchał informacji Pana Rafała Spachacza, p.o. dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy, dotyczącej zabezpieczenia placówki w środki materialne, a także dotyczącej kwestii organizacyjnych oraz obsługi pacjentów w trzeciej fali pandemii.

Decyzją wojewody wielkopolskiego z dnia 17 marca, po raz kolejny, zwiększona została w szpitalu liczba łóżek dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (do 169) oraz łóżek do prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej (do 7). Ponadto do odwołania placówka ma obowiązek zabezpieczenia łóżek w zakresie ginekologii i neonatologii dla pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem.

Wobec tak wyjątkowych warunków pracy i trudnej do przewidzenia dynamiki zakażeń, Zarząd Powiatu Słupeckiego uznał, że należy podjąć natychmiastowe działania w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Słupcy. Kolejny konkurs zostanie ogłoszony w terminie 2 miesięcy, jeśli warunki związane z pandemią na to pozwolą.

Zarząd Powiatu Słupeckiego