Powiat słupecki ogłosił konkurs na logotyp – projekt graficzny maseczki ochronnej z wykorzystaniem istniejącego logo promocyjnego powiatu słupeckiego. Celem konkursu było wykonanie projektu graficznego maseczki ochronnej, który to projekt będzie elementem oficjalnej identyfikacji Powiatu. Zaprojektowany logotyp /z wykorzystaniem istniejącego już logo promocyjnego powiatu słupeckiego/ powinien być oryginalny i niosący czytelny przekaz związany z panującym stanem epidemii w naszym kraju.

Każdy uczestnik mógł przedstawić maksymalnie 3 propozycje, a projekty mogły być realizowane indywidualnie lub zespołowo.

Termin nadsyłania prac upłynął 8 maja 2020 r.

Komisja konkursowa zebrała się 15 maja 2019 r.

Na konkurs wpłynęły 22 prace od 11 autorów. Niestety nie wszystkie zgłoszenia spełniły wymogi regulaminowe.

Komisja konkursowa po ocenie prac przyjętych do konkursu postanowiła przyznać:

I miejsce – Marika Zaradzka – zam. Cienin Kolonia

II miejsce – Weronika Kwiatkowska – zam. Słupca

III miejsce – Natalia Deręgowska – zam. Zagórów

 

O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Składamy serdeczne gratulacje laureatom. Dziękujemy za udział w konkursie wszystkim, którzy zechcieli przysłać swoje projekty.

Komisja konkursowa podkreśla, iż nadesłane projekty, w większości, nawiązują do tematu konkursu, tj. niosą przekaz związany z panującym stanem epidemii w naszym kraju i zawierają logotyp powiatu słupeckiego. Autorzy wykazali się kreatywnością i nieszablonowym podejściem do tematu konkursu.

Prezentujemy projekty zwycięskie.