Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu , Departament Kultury ogłosił konkurs w ramach którego można pozyskać dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. Termin składania wniosków do 1 marca 2019 r.

Więcej pod adresem:

https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_79—konkurs-na-prace-konserwatorskie-restauratorskie-i-1