Zarząd województwa, podczas ostatniego posiedzenia, podjął decyzję o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w roku 2019 w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Wymiana sportowców między Wielkopolską a niemieckimi regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego” na kwotę 40 000,00 zł.

Wnioski można składać do 22 lipca, do godz. 15.30

Więcej szczegółów pod adresem:

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BOyxls&mc=FG&s=sjcUhs&u=h24SR&y=q&z=EQwCVRy&

wnioskow/wymiana-sportowcow-997.html