Wojewoda wielkopolski, Michał Zieliński, ogłasza  Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę licencjacką i magisterską na temat znaczenia rodziny dla funkcjonowania i rozwoju ładu społecznego w różnych jego wymiarach „Rodzina – Społeczeństwo – Przyszłość”.

Konkurs jest adresowany do autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa.

Zapraszamy do udziału w Konkursie absolwentów wszystkich kierunków, co pozwoli na kompleksowe ukazanie tematyki Konkursu, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na znaczenie, kondycję i potencjał rodziny, jako elementu struktury społecznej, dzięki któremu ład społeczno-kulturowy funkcjonuje i może się rozwijać. W Konkursie mogą uczestniczyć studenci ze wszystkich szkół wyższych w kraju zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Pracę na Konkurs może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy licencjackiej lub magisterskiej. Nie wyklucza się też indywidualnych zgłoszeń samych autorów prac. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na Uczelniach w latach 2019/2020 oraz 2020/2021. Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami należy przesłać do 30 listopada 2021 r. jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Wojewody Wielkopolskiego na najlepszą pracę licencjacką i magisterską”

O zachowaniu terminu zgłoszenia pracy w Konkursie decyduje data wpływu zgłoszenia do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie i życzymy powodzenia.