Tradycyjny Integracyjny Piknik Rodzinny, zorganizowany przez Dom dla Dzieci Młodzieży „Szansa” w Kosewie oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Kosewie odbyła się 13 czerwca. Sąsiedztwo obydwu placówek od lat owocuje udaną współpracą, czego dowodem są m.in. rodzinne pikniki organizowane dla zintegrowania podopiecznych i wychowanków oraz ich rodzin.

Zaproszenie na to szczególne święto przyjął m.in. starosta powiatu Jacek Bartkowiak, radny powiatowy Przemysław Niezbecki, Danuta Szpiler – dyr. PCPR Słupca, przedstawicielka Fundacji Pomocy Dzieciom „Tak po Prostu” z Poznania, członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Na TAK” ze Słupcy z prezes Beatą Mikołajczewską na czele, Renata Nowinowska dyr. ZAZ Słupca – gości powitały kierujące placówkami: Karolina Grobla (WTZ Kosewo) oraz Anna Adamczak (DdDiM Szansa).

Doroczne spotkanie było okazją do wyróżnienia aktywnych podopiecznych WTZ a także podsumowania aktywnej działalności dzieci i młodzież z „Szansy”.

Specyfika sąsiadujących z sobą placówek nie zbyt często pozwala na codzienne spotkania i dlatego rodzinny piknik jest doskonałą okazją, aby wspólnie bawić się, rozmawiać i biesiadować. Wychowankowie, podopieczni i ich bliscy wspólnie spędzili miło czas. Organizatorzy przygotowali moc atrakcji: zabawy z animatorem, tańce, wspólne grillowanie, fotobudka i dmuchane zamki. Pogoda dopisała i humory też.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Na TAK” prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Kosewie wygrało – także i w tym roku, największą ilością głosów w swoim mikroregionie, w VI edycji programu grantowego „TESCO Decydujesz, pomagamy”. To właśnie dzięki tej wygranej zorganizowany został IV Integracyjny Piknik Rodzinny Kosewo 2019.

A teraz czas na wakacje. Wszystkim podopiecznym WTZ, wychowankom DdDiM oraz kadrze instruktorskiej życzymy udanego wypoczynku.