WILCZNA – DOLANY – LĄDEK

z tych trzech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wywodzą się zwycięzcy Finału Powiatowego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

14 marca 2019 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy przeprowadzono eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Jury eliminacji pod przewodnictwem st. kpt. Mariusza Pawela oraz członków komisji; mł. asp. Adama Kruszyńskiego, dh Ireneusza Majewskiego,  dh Szczepana Babacz dokonała oceny prac pisemnych i ustnych a następnie ustaliła kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych;

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe, klasy I – VI)

 1. Dominik Wesołek – Szkoła Podstawowa w Cieninie Kościelnym (członek OSP Wilczna)
 2. Dawid Orchowski – Szkoła Podstawowa w Lądku
 3. Patrycja Woźniak – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
 4. Eliza Indycka – Szkoła Podstawowa w Powidzu
 5. Aleksandra Kameduła    – Szkoła Podstawowa w Bielsku

 

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII-VII oraz Gimnazja klasy III)

 1. Kacper Król  – Gimnazjum w Lądku (członek OSP Dolany)
 2. Maria Łopuch  – Niepubliczne Gimnazjum w Bielsku
 3. Hanna Fajfer – Gimnazjum w Ostrowitem
 4. Marta Wardęcka – Szkoła Podstawowa w Kowalewie Op.
 5. Paweł Chwalik – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu

 

III grupa wiekowa (szkoły Ponadgimnazjalne)

 1. Aleksander Wrzesiński         – Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy (członek OSP Lądek)
 2. Wiktor Kieliszak                     – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
 3. Kacper Kaczmarek                 – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
 4. Natalia Matuszewska             – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie
 5. Dominik Kusiołek                  – Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy

 

Finał Powiatowy zaszczycili swoją obecnością; wicestarosta słupecki Czesław Dykszak, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy st. bryg. Bogdan Kowalski oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy dh Szczepan Babacz.  Za przygotowanie turnieju odpowiedzialny był Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno Szkoleniowego mł. kpt. Jerzy Orchowski jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy.

Uczestnicy turnieju, którzy wykazali się największą wiedzą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe  w Słupcy (w tym również upominki i materiały promujące Powiat Słupecki) oraz nagrody rzeczowe od Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych; Dominik Wesołek, Kacper Król oraz Aleksander Wrzesiński wezmą udział w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. w Koninie.

Ciekawostką dla uczestników były również zajęcia edukacyjne na mobilnym symulatorze zagrożeń pożarowych. Jest to „Wielkopolski program zapobiegania i walki z pożarami – edukacja i profilaktyka pożarowa”, mający na celu m.in. ograniczenie ofiar śmiertelnych w pożarach w budynkach mieszkalnych.