Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Poznaniu zostanie uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. To honorowe wyróżnienie od lat przyznawane jest przez Radę Powiatu podmiotom i osobom, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju naszego regionu.

Kapituła odznaki rekomendując do odznaczenia Oddział Regionalny KRUS w Poznaniu, uzasadniła swoją decyzję realizacją ustawowych zadań na terenie powiatu poprzez Placówkę Terenową w Słupcy oraz dobrą współpracą ze Starostwem Powiatowym, szczególnie podczas organizacji dorocznych Dożynek Powiatowych, które każdego roku odbywają się w innej gminie powiatu słupeckiego.

Ważnym aspektem działań KRUS jest ponadto organizacja szkoleń i spotkań prewencyjnych, które mają na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej. Podczas przeprowadzanych sukcesywnie szkoleń z rolnikami, sołtysami, członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich oraz podczas prelekcji dla dzieci, kładziony jest duży nacisk na promowanie zachowań bezpiecznych. Systematycznie kontynuowana jest działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci. W zagadnieniach bezpieczeństwa KRUS przeprowadza także konkursy wiedzy z zakresu bhp oraz zapobiegania wypadkom, w których biorą udział uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, w których funkcjonują klasy o profilach rolniczych. Organizowany jest także bardzo ważny konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne.

Stosowną uchwałę o przyznaniu odznaczenia ma podjąć Rada Powiatu na najbliższej, sierpniowej sesji.