Prymas Polski Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Wojciech Polak, 2 sierpnia 2019 r.,

mianował księdza kanonika Dariusza Kolskiego – proboszcza parafii w Lądku,

kapelanem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

i Państwowej Straży Pożarnej powiatu słupeckiego.

Ks. Dariusz Kolski zastąpił zmarłego ks. Marka Barlaka.