Na prośbę mieszkańców naszego powiatu starosta uruchamia od 1 lipca kurs autobusowy o charakterze użyteczności publicznej ze Słupcy do Kosewa.

Autobus na linii Słupca-Giewartów-Kosewo-Słupca będzie kursował od poniedziałku do piątku: wyjazd ze Słupcy D.A. godz. 9.50, powrót z Kosewa godz. 15.30. Cena Biletu ze Słupcy do Kosewa wynosi 9.00 zł, a ze Słupcy do Giewartowa 8.10 zł powrót w tej samej cenie.

Z przejazdu będą mogli skorzystać wszyscy ci, którzy będą chcieli spędzić  ponad  pięć godzin nad jeziorem w Giewartowie lub Kosewie po czym wrócić do Słupcy oraz osoby uprawnione do ulg ustawowych w tym dzieci i np.:

– dzieci do lat 4 pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia  100% ulgi biletu jednorazowego

– dzieci do 4 roku życia  – osobne miejsce siedzące (konieczny dokument stwierdzający wiek dziecka) 37% ulgi biletu jednorazowego (odpowiednio z kwoty 9.00 zł tj. 5.67 zł; z 8.10 zł tj. 5.10zł, powrót w tej samej cenie)

– dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawna do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem  lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia 78% ulgi biletu jednorazowego (odpowiednio z kwoty 9.00 zł tj. 1.78 zł;  z kwoty 8.10 zł tj. 1.78zł, powrót w tej samej cenie)

Poniżej link do szczegółowej tabel i z ulgami, które obowiązują u operatora w komunikacji  autobusowej na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984. Prawo przewozowe (T. jedn. Dz.U. 2017 poz. 1983 z późn. zm) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (T. jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 295 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 1 /1/2019 Prezesa Zarządu PKS w Koninie S.A.

http://web.pkskonin.pl/przewozy_pasazerskie.php?id_strony=94&id_grupy=14&id_dzialu=1&lang=pl

Jeżeli kurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem niewykluczone, że zostanie wprowadzony kolejny o innych godzinach.

Rozkład jazdy – 201906261325