Od 7 lutego do 25 lutego 2019 r. w budynku przychodni przy ul. Sikorskiego 1 w Słupcy odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa 2019 mężczyzn i kobiet z terenu powiatu słupeckiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywani są mężczyźni urodzeni w 2000 roku oraz osoby z roczników starszych, które nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wzywane są również kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji.