Słupeccy licealiści z klasy II o profilu humanistycznym mieli dziś (21.05.) urozmaiconą lekcję wiedzy o społeczeństwie. Na zaproszenie dyrektora LO Tadeusza Raczkowskiego, gościem uczniów był starosta Jacek Bartkowiak.

Prowadzenie lekcji nie było dla starosty nowym doświadczeniem, wiele lat temu był on bowiem nauczycielem w słupeckim liceum, jest również jego absolwentem.

Podczas spotkania padało wiele pytań dotyczących spraw lokalnych, co świadczy o żywym zainteresowaniu młodzieży problematyką samorządu i bieżących zagadnień.

Zajęcia ze starostą mają być organizowane cyklicznie.