(…) Nauczyciel, to trudny zawód. Kowal charakterów, rzeźbiarz umysłów, to ktoś odpowiedzialny za przyszłość młodych ludzi i państwo, w którym uczeń musi mieć prawo do nauki, szansę samorozwoju, ale bez zgody na samowolę i bezkarność. Każdego dnia wypełniacie, Drodzy Nauczyciele, wyjątkowa misję, o której Jan Paweł II mówił tak: „Trzeba, abyście byli dla młodych przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce, pomagając budować fundamenty pod ich przyszłe życie” – mówili uczniowie witając nauczycieli, pracowników szkoły i gości na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej, która w LO miała miejsce 11 października.

Dyrektor Tadeusz Raczkowski zwracając się do zebranych powiedział m.in. – (…) To od nauczycieli zależą losy przyszłości Polski. (…) Z wielką przyjemnością dziękuję za zaangażowanie w pracę dla naszych uczniów – rodzicom, władzom samorządowym, pracownikom szkoły, instytucjom wspierającym naszą szkołę … W szkole jednak szczególna rola przypada nauczycielom. Koleżanki i Koledzy Nauczyciele, pragnę podziękować Wam za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także w stosunku do problemów, z którymi od wielu lat boryka się polska oświata. Dziękuję za życzliwość i serdeczność. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. (…)     

Szczególne słowa podziękowań dyr. Raczkowski skierował do starosty Mariusza RogiW imieniu naszej szkoły dziękuję za serce i materialne wsparcie, kończącemu swoją kadencję – misję w charakterze organu prowadzącego naszej szkoły, staroście Mariuszowi Rodze (…)

Święto Edukacji to doskonała okazja do przekazania nagród, podziękowań i gratulacji.

Nagrodę Starosty otrzymała Agnieszka Leżała (nagroda zostanie wręczona podczas Powiatowego Dnia Edukacji).

Nagrodę Dyrektora za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze otrzymali: Anna Halaba, Mirosława Błaszczak, Monika Magiera-Ładowska, Joanna Sypniewska-Piwowarczyk; nagrodę za ofiarną pracę otrzymali: Lidia Bartkowiak, Justyna Szymfeld, Agnieszka Gaca, Waldemar Stefański.

Podczas uroczystości dyrektor szkoły wręczył także stypendia najzdolniejszym uczniom. Stypendium za wysokie wyniki w nauce otrzymali: Miłosz Rogalski kl. IIc (5,56), Martyna Tylska kl. III b (5,44), Paulina Kowalska kl. III b (5,33), Gabriela Wolniakowska kl. III b (5,33),Paulina Stefańska kl. IIc (5,31). Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Agnieszka Wolak kl. III c (5,78)     

Starosta Mariusz Roga powiedział m.in. – (…) Kształcimy młodych ludzi w szkołach, placówkach oświatowych, ale to nie tylko same przepisy. To klimat, to duch, to baza, to kadra, tradycje – to one dowodzą tego jak kształcimy i wychowujemy młode pokolenie. To oni przyjdą po nad i będą kontynuować to dzieło decyzyjności niemalże we wszystkich obszarach naszego życia. (…) Dzień Edukacji to bardzo ważne święto. Bardzo Państwu dziękuję za tę trudną misję kształtowania charakterów młodego pokolenia. (…) Dziękuję za to, że doskonalicie swój warsztat zawodowy, że potraficie, wtedy kiedy trzeba, być dla młodego człowieka partnerem, po to żeby go lepiej zrozumieć. (…)       

Uczniowie w artystycznym podarunku przygotowali muzyczno-poetycki koncert życzeń z humorem.