Wybrzmiał pierwszy dzwonek roku szkolnego 2020/2021. Starosta Jacek Bartkowiak zaszczycił swoją obecnością inaugurację w Liceum Ogólnokształcącym w Słupcy, w którym niegdyś sam uczył, a także jest absolwentem słupeckiego Ogólniaka.

Uczniów powitał dyr. Tadeusz Raczkowski, który wraz ze starostą życzyli uczniom i nauczycielom roku spokojnego, bezpiecznego, obfitującego w edukacyjne, artystyczne i sportowe sukcesy.

***

Nabór do pierwszych klas na rok szkolny 2020/2021

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, trzy klasy:

– politechniczna

– medyczno-przyrodnicza

– humanistyczna

Zespól Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie:

Jedna klasa Liceum ogólnokształcące profil: humanistyczno-przyrodniczy i ścisły

Jedna klasa Technikum

– technik organizacji turystyki,

– technik teleinformatyk

Dwie klasy Branżowej Szkoły pierwszego stopnia o profilu rolniczym i wielozawodowym

Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy

Trzy klasy technikum

– technik logistyk klasa mundurowa policyjna

– technik spedytor klasa mundurowa policyjna

– technik reklamy

Zespół Szkół Zawodowych im. gen. Wł. Sikorskiego w Słupcy

Dwie klasy technikum:

– technik elektryk, technik informatyk,

– technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych

3 klasy Branżowej Szkoły pierwszego stopnia: wielozawodowa, kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Jedna klasa Technikum o profilu: technik architektury krajobrazu, technik rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słupcy

– Branżowa Szkoła I stopnia w SOSW

– Przysposabiająca do Pracy w SOSW