W dniu 23 stycznia 2018 r. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbyło się posiedzenie Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania. Spotkanie prowadziła Pani Małgorzata Blok – Prezes Wielkopolskiej Sieci Lokalnych Grup Działania, gości powitał gospodarz miejsca Pan Mariusz Roga – Starosta Słupecki. Spotkanie zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie” Unia Nadwarciańska” działająca na obszarze naszego powiatu.

Prelegentami na spotkaniu byli:

– Pani Anna Mądra z  Ostrzeszowskiej Lokalnej Grupy Działania z siedzibą w Ostrzeszowie – tematyka wskaźników w Lokalnych Strategiach Rozwoju,

– Pani Magdalena Przystałowska z Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek z siedzibą w Obornikach – warsztat refleksyjny,

–  Pan Ireneusz Witkowski z  Lokalnej Grupy Działania KOLD z siedzibą w Lwówku – przybliżył tematykę projektów grantowych.

W spotkaniu wzięło udział 40 osób z  22 Lokalnych Grup Działania. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń w przygotowaniu dokumentów  niezbędnych do wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju  oraz omówienie planu pracy Wielkopolskiej Sieci na najbliższy okres.