Kultura to jedna z najważniejszych sfer życia społecznego, a ci, którzy kształtują przestrzeń kulturalną, inicjują i tworzą działania o charakterze artystycznym zostali szczególnie dostrzeżeni 8 października 2020 r. W gościnnych progach Konińskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Animatora Kultury, podczas której wręczone zostały statuetki KARIATYDY. W trzech kategoriach statuetką Kariatydy wyróżniono Ludzi Kultury ze Słupcy.

Dzień Animatora Kultury w Koninie to święto poświęcone pasjonatom, osobom mającym znaczące osiągnięcia w wielu dziedzinach artystycznych oraz tym, którzy kulturę wspierają. Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Koninie Justyna Kałużyńska-Markocka wręczyła statuetki Kariatydy w siedmiu kategoriach.

Otrzymali je:

Kategoria ANIMATOR KULTURYBEATA CZERNIAK /dyr. Muzeum Regionalnego w Słupcy/ za szeroką działalność kreującą nowy wizerunek muzeum jako instytucji będącej istotnym elementem edukacji kulturalnej miasta i regionu.

Kategoria TWÓRCA – Tadeusz Topolski /fotografik/ za konsekwentne pielęgnowanie wrażliwości i artystycznej pasji jako sposobu wyrażania siebie.

Kategoria SAMORZĄD LOKALNY – WŁADYSŁAW PYRDAŁ /radny gm. Skulsk/- za zaangażowaną postawę samorządowca odzwierciedlającą się w kreatywnym spełnianiu misji wobec społeczności lokalnej.

Kategoria RAZEMBISKWIT – PARTYCJA I ŁUKASZ CZARCIŃSCY /pracownia ceramiki – Słupca/ za kreatywność, która stała się sposobem życia, i pasję, którą radośnie dzielą się z innymi.

Kategoria MECENAS KULTURY – SPONSOR – MATEUSZ KOWALEWSKI – za konsekwentne realizowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw poprzez wspieranie wydarzeń kulturalnych.

Kariatyda NOVA – ALAN WOŹNIAK – za młodzieńczą aktywność i dojrzałe zaangażowanie w kulturalną oraz historyczną tkankę Konina.

KARIATYDA WIELKA – ANNA CZERNIAK /instruktor teatralny MDK Słupca/ – za niestrudzone stymulowanie procesu edukacji teatralnej, zaangażowanie w wychowanie młodego człowieka i wiarę w potencjał współpracy.

Podczas uroczystości wręczono również odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, którą na wniosek CKiS Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał Zespołowi Ludowemu TRADYCJA z Malanowa. Odznakę wręczył obecny na uroczystości wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Nie mogło oczywiście podczas naszego święta zabraknąć dobrej muzyki. W wyjątkowy nastrój wprowadziła naszych gości Julia Pietrucha z zespołem, która zaprezentowała materiał ze swoich albumów „Parsley” i „Postcards From the Seaside” – a także, przy okazji – zebrani mogli usłyszeć kilka nowości.

***

Członkini Kapituły przyznania statuetki Kariatydy/z regionu słupeckiego/ – Katarzyna Rybicka, odebrała statuetkę w imieniu Beaty Czerniak.

Ponadto w tegorocznej edycji „Kariatyd” z naszego terenu nominowani byli: w kategorii Twórca – Anna Trawka – wokalistka oraz Agnieszka Szygenda – pisarka; w kategorii Mecenas Kultury – Sponsor – Rafał Wylegała – dyr. zarządzający Konspol Słupca. Ludzi Kultury zgłosiło Starostwo Powiatowe w Słupcy.