Słupca, dn. 22 września 2022 r.

 

Sesja  odbędzie się w dniu  29 września 2022 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu:
 • Nr LV/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.
 • Nr LVI/2022 z dnia 14 września 2022 r.
 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 2. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 3. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za I półrocze 2022 r.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Słupeckiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad.