Sesja  odbędzie się w dniu  22 grudnia 2022 roku (czwartek) o godzinie 1400 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LIX/2022 z sesji Rady Powiatu z dnia 24 listopada 2022 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023 – 2035.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2022-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słupeckiego na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Rady Powiatu i komisji stałych na 2023 rok.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.