Sesja  odbędzie się w dniu  23 lutego 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXI/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 26 stycznia 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 7. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2022 roku.
 8. Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2025”.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 11. Sprawozdania z działalności Rady i Komisji Stałych Rady Powiatu za 2022 rok.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.