Sesja  odbędzie się w dniu  26 października 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXVIII/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 28 września 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.
 7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez osoby zobowiązane przepisami ustawy o samorządzie powiatowym.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Słupeckim na lata 2023 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.
 12. Wolne głosy i wnioski.

Zakończenie obrad.