Sesja  odbędzie się w dniu  22 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXV/2023 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 maja 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Debata nad raportem o stanie powiatu.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i ocena sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupeckiego za 2022 rok.
 8. Absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. projektu pilotażowego pod nazwą „Czas na Młodych – punkty doradztwa dla młodzieży”.
 15. Informacja Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o systemie dopłat dla rolników oraz programów pomocowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
 16. Wolne głosy i wnioski.
 17. Zakończenie obrad.