Sesja  odbędzie się w dniu  31 sierpnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 1200 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXVI/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 22 czerwca 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2022 r. i w I półroczu 2023 r.
 7. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy.
 13. Wolne głosy i wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

Zawiadamiając o powyższym serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w sesji.