Sesja  odbędzie się w dniu  28 września 2023 roku (czwartek) o godzinie 1300 w sali „Herbowej” Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

 

Porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu Nr LXVII/2023 z sesji Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie roczne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych na terenie powiatu słupeckiego.
 7. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów
  o podstawowym znaczeniu dla województwa znajdujących się na terenie powiatu słupeckiego.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej – odcinka drogi powiatowej 3051P.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Słupeckiego.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie obrad.