Mjr Tadeusz Janas, przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście słupeckim został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Uroczystość odbyła się 21 września br. w Warszawie, a Krzyżem Kawalerskim uhonorował mjr Janasa minister Jan Józef Kasprzyk.
 
Gratulujemy !!!