Początek istnienia Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy jest datowany na 15 lutego 1993 r., kiedy to kurator oświaty w Koninie, Wojciech Zalewski, powołał placówkę z inicjatywy słupeckiego środowiska sportowego. Pierwszym dyrektorem placówki został Tadeusz Krupczyński a działalność MOS do roku 1999 opierała się na dzieciach i młodzieży ze Słupcy i Strzałkowa.

Zasady funkcjonowania MOS uległy zmianie wraz reformą administracyjną kraju. Organem prowadzącym został powiat słupecki a w wyniku konkursu dyrektorem placówki wybrano Dariusza Mielcarka.

Od tej pory MOS poszerzył swoją działalnością na cały powiat a zakres dyscyplin sportowych objął piłkę nożną, piłkę  siatkową, piłkę ręczną, koszykówkę, strzelectwo sportowe i tenis stołowy. Zawodniczki i zawodnicy wymienionych sekcji uczestniczą w rozgrywkach ligowych organizowanych przez polskie związki sportowe.

Wraz z ustanowieniem powiatu organem prowadzącym znacznie poprawiła się sytuacja ekonomiczna MOS. Placówka ma wyodrębniony budżet a tym samym własną księgowość.

Poza podstawową działalnością jaką jest szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych, drugą znaczącą formą działania jest organizacja imprez Szkolnego Związku Sportowego. W ramach tych zadań MOS organizuje zawody międzyszkolne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Oprócz tego MOS zajmuje się organizacją otwartych imprezy rekreacyjno-sportowych a od roku 2009 jest administratorem kompleksu boisk Orlik 2012 przy ul. Powstańców Wlkp. 22b w Słupcy. (źródło – www.mosslupca.pl)

Z okazji jubileuszu 25-lecia, wszystkim związanym z MOS

– pracownikom, trenerom, dzieciom i młodzieży trenującej,

najlepsze życzenia: tylko udanych startów, zwycięstw i satysfakcji.