Przemówienie starosty słupeckiego Jacka Bartkowiaka wygłoszone podczas obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja w Słupcy:

„Święto Konstytucji Majowej, nierozerwalnie związane z ideami prawa, wolności i  suwerenności to dla nas wszystkich okazja, by pokusić się o refleksję nad stanem naszej powiatowej wspólnoty.

Ostatnie miesiące zmieniły diametralnie sytuację międzynarodową Polski. Agresja Rosji na Ukrainę, wzrost napięcia międzynarodowego i napływ uchodźców na teren naszego kraju skłaniają wielu z nas do większego zainteresowania sprawami bezpieczeństwa i obronności państwa. Nasza powiatowa społeczność dała wyraz solidarności z narodem Ukrainy, angażując się w różnego rodzaju inicjatywy pomocowe i goszcząc kilkuset uchodźców w swoich domach, a także w przygotowanych dla nich obiektach użyteczności publicznej. Pragnę Państwu za tę pomoc raz jeszcze serdecznie podziękować.

Powiat słupecki ma swój udział w realizacji zadań obronnych naszego kraju i sojuszniczego paktu NATO. Rozbudowywana baza wojskowa w Powidzu to nie tylko największe w tej części Europy wojskowe lotnisko, ale także zaplecze logistyczne dla wyposażenia i sprawnego przemieszczania wojsk sojuszniczych. Nie sposób przeoczyć fakt, że to również największa inwestycja na terenie naszego powiatu, która już niedługo zaoferuje kilkaset miejsc pracy logistykom, mechanikom samochodowym, lakiernikom, spawaczom i cywilnym fachowcom z wielu branż, związanych z utrzymaniem sprzętu wojskowego. Daje to perspektywę stabilnego zatrudnienia dla młodych ludzi, którzy zdecydują się na taką karierę zawodową. A zadaniem naszych szkół będzie ich jak najlepsze przygotowanie do takiej pracy.

Nasz powiat realizuje również zadania obronne poprzez budowę sieci dróg wokół bazy w Powidzu, które jednocześnie służyć będą wszystkim użytkownikom naszej sieci komunikacyjnej. Już w końcu czerwca zamierzamy skierować ruch z Powidza przez Niezgodę w stronę Strzałkowa i Słupcy nowo wybudowaną drogą, która zastąpi tzw. betonkę. Do końca roku zgodnie z zawartymi przez nas umowami, gotowy ma być następny odcinek drogi z Powidza w stronę Witkowa, a w następnym roku obwodnica Powidza i Przybrodzina. Kolejnym etapem będzie budowa nowej drogi, łączącej Powidz z autostradą A2 od nowego ronda w Niezgodzie do węzła Słupca. Przygotowujemy obecnie założenia koncepcyjne do umowy z Ministerstwem Infrastruktury, która określi zakres i koszty tego zadania. Jego realizacja potrwa – według wstępnych założeń – do roku 2028.

Warto przy okazji wspomnieć o pozostałych, niezwykle kosztownych modernizacjach powiatowej sieci drogowej. Od roku 2019 wyremontowaliśmy i zmodernizowaliśmy wiele kilometrów naszych dróg, począwszy od wspólnej z miastem inwestycji na ul. Sikorskiego w Słupcy, poprzez drogi powiatowe w Sierakowie gm. Strzałkowo, Sierniczu Małym w stronę granicy powiatu w gm. Ostrowite, Młodojewie do Młodojewa Parceli w gm. Słupca, drogę Jaroszyn – Ląd w gm. Lądek, Giewartowie i Kosewie gm. Ostrowite, gdzie zrealizowaliśmy dwa etapy budowy ścieżki rowerowej, Kochowo – Polanowo na terenie gmin Słupca i Powidz, a obecnie przygotowujemy kolejne modernizacje dróg Słomczyce – Piotrowice na terenie gmin Słupca i Strzałkowo, Kosewo – Lipnica i w Mieczownicy gm. Ostrowite. W najbliższym czasie spodziewamy się również rozstrzygnięcia dotyczącego wniosków, złożonych w ramach rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na modernizacje dróg Orchowo – Osówiec, Słomczyce – Sierakowo w gm. Strzałkowo, a także następnego etapu modernizacji drogi ze Słupcy do Zagórowa. Dzięki 15-milionowej dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych rozpoczynamy modernizację mostu na Warcie w Lądzie.

Nie sposób również całkowicie pominąć temat tak dotkliwej do niedawna dla normalnego funkcjonowania społeczeństwa pandemii. Szczęśliwie wydaje się ona przynajmniej w Europie wygasać, jednak jej koszty społeczne i skutki w wielu dziedzinach życia będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas. Dotknęła ona zarówno gospodarki, zdrowia, jak i edukacji uczniów naszych szkół. Jednak naszym wspólnym sukcesem jest w tym trudnym okresie zakończenie rozbudowy szpitala i zapewnienie mieszkańcom powiatu opieki medycznej w warunkach odpowiadających wyzwaniom współczesności. Dzięki pomocy finansowej niemal wszystkich samorządów gminnych i uzyskaniu wsparcia rządowego mogliśmy oddać do użytku nową część lecznicy, a obecnie trwa modernizacja głównej bryły szpitala, tak by poprawić jej parametry energetyczne.

Po ponad trzech latach tej kadencji samorządu możemy więc z dumą podsumować, że realizujemy program, będący podstawą naszej powiatowej koalicji, którego priorytety określają trzy kluczowe słowa: szpital, drogi, szkoły.

Zmieniamy Powiat Słupecki i jest to nasze nawiązanie do tradycji reformatorskich twórców Konstytucji z 1791 roku.

Niech się święci 3 Maja!”