Mł. bryg.  Zbigniew Rzemyszkiewicz – nowym  Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy.

Mł. bryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP  w Poznaniu z dniem 1 maja 2020 roku powierzył pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy mł. bryg.  Zbigniewowi  Rzemyszkiewiczowi.

Mł. bryg.  Zbigniew Rzemyszkiewicz jest doświadczonym oficerem. Z Państwową Strażą Pożarną jest związany od 1997 roku kiedy to rozpoczął edukację w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły, w okresie  od 01.06.1999 r. do 14.01.2011 r. pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Gnieźnie na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Przez kolejne lata służby dowodził wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi, prowadzonymi niekiedy w trudnych warunkach. Jego profesjonalizm i zaangażowanie spowodowało, że z dniem 15.01.2011 r. został mianowany na zastępcę dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Wrześni, gdzie pełnił służbę do 30.04.2020 roku.

Mł. bryg. mgr  Zbigniew Rzemyszkiewicz pracę zawodową łączył z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych i ogólnych. Ukończył między innymi:

– Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego, Wydział Pedagogiki i Psychologii, o specjalności Edukacja Obronna, uzyskując tytuł licencjata,

– Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, kierunek: administracja, o specjalności Administracja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, uzyskując tytuł magistra,

– Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego – studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie kolejnych sukcesów w służbie oraz wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i zamierzeń, tak aby niesiona przez strażaków pomoc była profesjonalna i skuteczna.

Opracował/Zdjęcia: mł. ogn. M. Nachowiak KP PSP w Słupcy