W powiecie słupeckim funkcjonuje jednostka Hufiec Pracy 15 – 19 w Słupcy przy ul. Warszawskiej 33. Wspólnie z kadrą Młodzieżowego Centrum Kariery w Słupcy prężnie działają na rynku edukacyjnym i rynku pracy, wspierając lokalną młodzież w realizacji planów osobistych oraz zawodowych.

Młodzieżowe Centra Kariery dodatkowo oferują także:

– pomoc w poszukiwaniu pracodawców, u których młodzież może odbyć praktyczną naukę zawodu,

– obsługę pracodawców w zakresie ustalenia zapotrzebowania na przyjęcie młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu,

– konsultacje dotyczące wyboru kształcenia,

– wparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy,

– zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji,

– szkolenia,

– aktywny i atrakcyjny wypoczynek.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i działań OHP, można zdobyć w:

  • Młodzieżowym Centrum Kariery w Słupcy, ul. Pułaskiego 21, tel. 63 275 35 50 – (budynek Urzędu Miejskiego w Słupcy), pok. nr 111, biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45;
  • Hufcu Pracy 15 – 19 w Słupcy, ul. Warszawska 33, tel. 63 275 10 50 wew. 23, (budynek Cechu Rzemiosł Różnych), biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.