Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie zakończyli realizację projektu mobilności międzynarodowej pn. „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia, adresowanego dla uczniów zagórowskiego liceum, było wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych takich jak: nauka języka angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. W mobilności zagranicznej wzięły udział dwie grupy uczestników wraz z opiekunami: Agnieszką Bagrowską, Magdaleną Wojnicz, Wiolettą Woźną i Sylwią Roszak.

Nazwa projektu: Język angielski kluczem do komunikacji w Europie
Uczestnicy: 20 uczniów z klas II i III Liceum Ogólnokształcącego
Miejsce:  Barcelos – Portugalia
Czas trwania: 19.09. – 02.10.2021 r.

Oto wrażenia uczniów, którzy z Portugalii wrócili 25 września br.:

 „Portugalskie niebo przywitało nas słońcem, a tętniące życiem miasto wprowadziło ponownie w wakacyjny klimat. Z położonego w malowniczej scenerii Porto pojechaliśmy do miejsca zakwaterowania – pięknego Barcelos. Instytucją, która nas przyjęła i sprawowała nad nami pieczę była portugalska szkoła średnia Agrupamento de Escolas de Barcelos. Podczas naszego pobytu wykonywaliśmy szereg zaplanowanych działań projektowych doskonaląc różne umiejętności, zwłaszcza językowe. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane było w języku angielskim, więc mieliśmy możliwości podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym. Czas na portugalskiej ziemi spędziliśmy realizując konkretne zadania zawarte w projekcie. Program wyjazdu był bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem było również przybliżenie bogactwa wielowiekowej kultury Portugalii, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej”.

 

Tekst i zdjęcia: ZSOiZ Zagórów