Kolejna wizja lokalna odbyła się dzisiaj (22.12.) na moście w Lądzie. Tym razem prace ekip drogowych sprawdzał wicestarosta Czesław Dykszak, a towarzyszył mu dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke.
 
Zgodnie z wczorajszymi zapowiedziami jeden pas ruchu na przeprawie jest przejezdny, na drugim odbywają się jeszcze prace związane z układaniem przeciwspadków bitumicznych przy krawężniku.
 
Czym jest przeciwspadek? To pas nawierzchni o szerokości min. 20 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej i spadku poprzecznym przeciwnym niż zasadniczy spadek poprzeczny na jezdni. Stosowany jako szczelna warstwa w konstrukcji nawierzchni na mostach i wiaduktach w celu kierowania wód opadowych do osi odwodnienia obiektu. Tyle definicja… a mówiąc wprost, przeciwspadek kanalizuje wodę i odprowadzą ją do studzienek rozmieszczonych wzdłuż konstrukcji mostu.
 
Prace przy układaniu wspomnianego elementu potrwają do jutra (23.12.). Jeśli wszystko odbywać się będzie zgodnie z planem, wykonawca z dużym prawdopodobieństwem umożliwi korzystanie z mostu na całej szerokości jezdni, co przywróci ruch pojazdów w obu kierunkach. Może to nastąpić około godz. 15:00.