Druhny i Druhowie

Szanowni Państwo

WFOŚiGW w Poznaniu ogłosił nabór  wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań do dnia  09.07.2020 r. do godz. 15:00.

Wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2020.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 100 000,00 zł, są to łącznie środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Składanie wniosków odbywa się poprzez generator.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programu-priorytetowego-ogolnopolskiego-programu-finansowania-sluzb-ratowniczych-w-2020-roku-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych/