Uczniowie klasy IV Technikum Teleinformatycznego Adrian Tomaszewski, Michał Zachariasik i Patryk Kowalski zdobyli I miejsce w konkursie „Postaw na BIZNES”. Tym samym nasza drużyna  okazała się najlepsza spośród ośmiu walczących w finale.

Zmagania międzyszkolne zorganizowane zostały przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Konkurs był dwuetapowy i brały w nim udział trzyosobowe drużyny. Etap I konkursu polegał na napisaniu jak najlepszego Biznesplanu, etap II stanowiły Branżowe Symulacje Biznesowe.

Uczniowie wykazali się niebywałą wiedzą z zakresu przedsiębiorczości, ich biznesplan został bardzo wysoko oceniony i stał się przepustką do II etapu, w którym nasi teleinformatycy wcielając się w rolę przedsiębiorców zarządzali wirtualnym biurem podróży.

Zwycięska drużyna oprócz dyplomów i cennych nagród rzeczowych zdobyła również nagrodę specjalną jaką jest „Dzień Menedżera”. Nasi mistrzowie spędzą dzień w Fabryce Diamentów Barber Shop w Koninie, w której będą obserwować pracę osób nią zarządzających.

Jeszcze raz gratulujemy i wierzymy, że już wkrótce będziecie mogli wdrożyć Wasze pomysły i strategie w realnych biznesach!

Opiekę nad uczniami sprawowała nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Agnieszka Frankowska.

Partnerami konkursu i zarazem ekspertami oceniającymi szkolne biznesplany byli przedstawiciele następujących instytucji: Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej, Turecka Izba Gospodarcza, Fabryka Diamentów Barber Shop, Cech Rzemiosł Różnych w Koninie.

Tekst: Sylwia Roszak, ZSOiZ Zagórów