Najważniejsze zmiany związane z wprowadzeniem e-recepty

  1. Dokumentem recepty, który wystawia lekarz lub inny uprawniony pracownik medyczny jest dokument elektroniczny, widoczny na ekranie monitora w oprogramowaniu gabinetowym. Dokument ten jest podpisywany podpisem elektronicznym (lekarz ma możliwość podpisania e-recepty certyfikatem ZUS — tym samym, który służy do podpisywania e-ZLA, profilem zaufanym, podpisem osobistym w e-Dowodzie Osobistym lub podpisem kwalifikowanym).
  1. Na 1 e-recepcie znajduje się 1 lek (1 e-recepta = 1 lek).
  2. Kilka e-recept ujmowanych jest w tzw. receptę zbiorczą (pakiet recept).
  3. Każdą e-receptę, w tym e-recepty objęte pakietem recept, pacjent może zrealizować w innej aptece.
  1. Pacjent wychodząc z gabinetu lekarskiego może otrzymać:

SMS (wysłany z systemu P1), w którym podany będzie 4-cyfrowy kod dostępu — pacjent podaje w aptece kod wraz ze swoim numerem PESEL e-mail z informacją o wystawionej e-recepcie w postaci pliku PDF — pacjent udostępnia farmaceucie kod kreskowy na ekranie telefonu lub podaje 44-cyfrowy klucz dostępu z pliku PDF (albo 4-cyfrowy kod dostępu z pliku PDF wraz z numerem PESEL). Pacjent może też udostępnić informację o e-recepcie korzystając z Internetowego Konta Pacjenta lub z aplikacji mObywatel. wydruk informacyjny o wystawionej e-recepcie — wydrukowany dokument lekarz przekazuje pacjentowi (nie trzeba podpisywać wydruku ani stawiać pieczątek). Farmaceuta sczytuje dane z wydruku i zwraca go pacjentowi.

  1. Żeby otrzymywać powiadomienia o e-receptach za pomocą SMS-a lub e-maila pacjent musi zaznaczyć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), że chciałby otrzymywać powiadomienia — właśnie SMS-em lub e-mailem. IKP jest dostępne pod adresem pacjent.gov.pl, a do zalogowania się na IKP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego.
  1. Osoba wystawiająca e-receptę umieszcza na niej dane określone w art. 96a ustawy Prawo Farmaceutyczne (patrz s. 5). W określonych przypadkach farmaceuta może zrealizować e-receptę pomimo braku części danych (zgodnie z par. 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept, patrz s. 8).
  1. E-recepta ważna jest 365 dni, za wyjątkiem e-recepty: na antybiotyk (ważność 7 dni), lek odurzający i psychotropowy (ważność 30 dni), na preparat immunologiczny (ważność 120 dni).

 

Więcej informacji w podanym niżej linku.

https://www.csioz.gov.pl/e-zdrowie-p1/e-recepta/