Współpraca Powiat Słupecki z gminą Powidz i Jakub Gwit – wójt Gminy Powidz jest – można powiedzieć bez przeszkód – wzorowa.

1 sierpnia pomiędzy naszymi samorządami zawarta została umowa na przekazanie nakładów inwestycyjnych związanych z zakończeniem zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo)”. Droga o długości 4 kilometrów i jej infrastruktura to kolejna duża inwestycja związana z budową, przebudową i remontami dróg wokół Powidza. Wartość przekazanych gminie Powidz nakładów to ponad milion złotych!